پالت رنگ چوب

پالت رنگ به ما در انتخاب رنگ مورد نظرمان کمک بسیاری می کند . اما لازم است هنگام انتخاب رنگ بدانیم زمینه کار ما چه چوبی است . پالت رنگ چوب

تاثیر چوب بر روی رنگ

هر رنگی مانند رنگ گردویی یک رنگ است ولی بر روی هر چوبی به گونه ای خود را نشان می دهد .

مثلا بر روی چوب کاج روشن تر می شود .

منبع : وبسایت فن و هنر ایران زمین – رنگ کاری چوب