واقعیت های جالب ، عجیب و زیبا درباره کشور های جهان

واقعیت های جالب ، عجیب و زیبا درباره کشور های جهان

نگاهی به 10 حقایق جالب در مورد استرالیا بزرگترین جزیره و کوچکترین قاره در جهان استرالیا است یکی از حقایق جالب در مورد استرالیا است که استرالیا بزرگترین جزیره و کوچکترین قاره در جهان است. استرالیا تنها کشوری به حکومت قاره کل و جزایر دور افتاده است. سرزمین اصلی بزرگترین...