برای آب درمانی
از واژگان متعددی استفاده میشود . برای مثال در انگلستان بیشتر از واژه

-hottub  –

در آلمان از واژه

Whirlpool

در ایتالیا

Jacuzzi

در سوئیس

Spa

در تمام موارد منظور همان استخر گردابی یا جکوزی
است .

 

حوضچه آبسرد  نیز یکی دیگر از انواع استخر های
درمانی هستند . آب سرد علاوه بر خواص آرامش بخش ٰ تاثیر بسیار مطلوبی بر کاهش
تورم و التهاب پوست دارد . همچنین برای رفع سردرد یا کاهش دمای بدن افراد بیمار
نیز گاهی از این استخر ها استفاده میشود .
استخر های طبیعی نوع دیگری از استخرهای درمانی هستند که در آن معمولا آب
گرم مملو از مواد معدنی از درون زمین میجوشد . این دسته از استخرها نیز جایگاه قابل
توجهی در آب درمانی دارند