توليد آفت‌كش بيولوژيك با سرمايه‌گذاري ايدرو » سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت کد خبر: 91023119008 یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۵ پروژه توليد نيمه صنعتي نماتود پاتوژن حشرات به منظور مبارزه بيولوژيك با آفات و توليد بيوراكتورهاي مورد نياز اين پروژه براي نخستين بار در...