کاربرد و انواع نرده ها در فضای سبز

کاربرد و انواع نرده ها در فضای سبز

انواع نرده ها کاربرد و انواع نرده ها در فضای سبز کاربرد نرده در آغاز ، به منظور وسیله حفاظت ساختمان ، باغ و پارک و … بوده، ولی امروزه علاوه بر نقش حفاظتی جنبه تزئینی نیز دارد. طبیعی است بر حسب نوع جنس و کاربرد آن ، متخصصین طراحی، انواع و اشکال متنوعی را در این...