معانی نقش رنگ ها در فنگ شویی

معانی نقش رنگ ها در فنگ شویی

[ad_1]

دانستن اینکه چگونه از نقش رنگ ها از بهر ایجاد یک فنگ شویی تمام و کمال استفاده می شود، روشی فوق العاده و البته آسان از بهر جذب انرژی به سمت و هر آنچه فضایی است. از دیوارهای نقش رنگ شده به سمت نقش رنگ قرمز گرفته تا بالشت های قهوه ای نقش رنگ و فرش های خاکستری یا حتی نقش رنگ زرد درب ورودی، در و هر آنچه صورت باید جادوی نقش رنگ را در فنگ شویی کشف کنید.

در ادامه درخواهید یافت از بهر اینکه چگونه بهترین نقش رنگ را از بهر و هر آنچه فضایی انتخاب کنید خواه اینها فضا یک اتاق خواب می باشد و خواه اتاق کودک. بعلاوه در خواهید یافت از بهر اینکه توسط عنایت به سمت تعالیم فنگ شویی، مناسبترین نقش رنگ را از بهر محیط مورد نظرخود انتخاب کنید.

 1. نقش رنگ سیاه

نقش رنگ سیاه رنگی قدرتمند است و باید آگاهانه استفاده شود. تقریبا می توان گفت و هر آنچه فضایی از اینها نقش رنگ به سمت نوعی بهره می برد بنابراین به سمت جای پرهیز از استفاده از آن، شاید بهتر است از بهر اینکه یاد بگیرید از بهر اینکه چگونه از جادوی اینها نقش رنگ از بهر به سمت وجود آوردن انرژی مثبت در فضا استفاده کنید.

 1. نقش رنگ آبی

آرامش، دانایی، شفا و اطمینان همه انرژی هایی هستند از بهر اینکه ماهیت شفابخش نقش رنگ آبی باعث به سمت وجود آمدن آنها می شود. استفاده از اینها نقش رنگ از بهر اینکه نماد آب در فنگ شویی است، از بهر ایجاد یک محیط عالی در بخش های گوناگون یک خانه یا محل کار، براساس فلسفه فنگ شویی، بیش از و هر آنچه نقش رنگ دیگری متداول است.

 1. نقش رنگ قهوه ای

نقش رنگ قهوه ای تنها رنگی است از بهر اینکه نماد دو المان در فنگ شویی می می باشد، زمین و چوب. بنابراین خوب است از بهر اینکه تفاوت اینها دو را بدانید و اینکه چگونه از اینها نقش رنگ از بهر به سمت وجود آوردن انرژی مثبت در فضای خانه تان استفاده کنید.

 1. نقش رنگ خاکستری

نقش رنگ خاکستری می تواند زیبا، آرامش بخش و حتی مسحورکننده می باشد، البته اگر بدانید از بهر اینکه چگونه باید از آن استفاده کنید. در فنگ شویی، نقش رنگ خاکستری نماد المان های فلزی است و می تواند به سمت خوبی در بخش های گوناگون خانه یا محل کار شما، کیفیت فضا را بهبود بخشد.

 1. نقش رنگ سبز

نقش رنگ سبز نیز یکی از نقش رنگ های شفابخش از بهر روح انسان می می باشد. اینها نقش رنگ متعلق به سمت زیبایی های زنده طبیعت است و بعلاوه نقش رنگ انرژی چاکرا قلب. توسط عنایت به سمت فنگ شویی می توانید از اینها نقش رنگ آزادانه در فضای خود استفاده کنید.

 1. نقش رنگ نارنجی

نقش رنگ شاد و سرزنده و پر از زندگی نارنجی را در فنگ شویی بسیار راحت تر از نقش رنگ قرمز می توان از بهر دکوراسیون منزل استفاده کرد اما کماکان اینها نقش رنگ به سمت قبیل ای است از بهر اینکه واقعا باید بدانید چگونه به سمت بهترین نحو از آن از بهر طراحی منزلتان استفاده کنید.

 1. نقش رنگ صورتی

آرامش بخش ترین نقش رنگ از میان همه نقش رنگ ها به سمت نوعی صورتی است، اینها نقش رنگ، نقش رنگ رومانتیک عشق و احساسات واقعی و شفقت است. اینها نقش رنگ دقیقا مثل استشمام رایحه گل رز می تواند قلب افراد را باز کند و شفا بخش می باشد.

 1. نقش رنگ بنفش

نقش رنگ بنفش نقش رنگ قوی هست و توسط عنایت به سمت تعالیم متخصصان فنگ شویی باید توسط احتیاط در محیط خانه استفاده شود. اینها نقش رنگ بسیار سرزنده بوده و نقش رنگ اشرافیت و قلمروهای وسیع تر روح می می باشد.

 1. نقش رنگ قرمز

نقش رنگ قرمز نقش رنگ عشق ناب است، نقش رنگ شادی زندگی و همینطور البته می تواند نقش رنگ خطرات احتمالی می باشد. اینها نقش رنگ می تواند در بخش هایی از خانه بسیار انرژی بخش می باشد و در عین حال در بخش هایی دیگر یک فنگ شویی خوب را تحت تاثیر قرار داده و آن را تضعیف کند. تمام اینها ماجرا وابسته به سمت اینها است از بهر اینکه بدانید از بهر اینکه در کجا از انرژی آتشین اینها نقش رنگ استفاده کنید و در کجا از استفاده آن پرهیز کنید.

 1. نقش رنگ زرد

و هر آنچه خانه ای به سمت کمی شادابی و بازیگوشی و انرژی شادی بخش نقش رنگ زرد نیاز دارد. از بهر بهره گیری از انرژی خورشید تابان تابستان و چاکرای سلامت خورشیدی، همه ما توسط استفاده مناسب و به سمت جا از نقش رنگ زرد در محیط زندگی مان می توانیم به سمت موفقیت در بهره گیری از فنگ شویی نائل شویم.

 1. نقش رنگ سفید

سفید نقش رنگ خلوص، تازگی و شفافیت است. نقش رنگ شروع تازه و همینطور نقش رنگ یک پایان اشکار. توسط عنایت به سمت فنگ شویی نقش رنگ سفید نماد المان فلزی فنگ شویی می می باشد.

تحریریه دکوبوم

منبع: thespruce

[ad_2]

Source link
نقل قول از : وبسایت سونا سازان

رفتن به نوار ابزار