معانی نقش رنگ ها در فنگ شویی

[ad_1] دانستن اینکه چگونه از نقش رنگ ها از بهر ایجاد یک فنگ شویی تمام و کمال استفاده می شود، روشی فوق العاده و البته آسان از بهر جذب انرژی به سمت و هر آنچه فضایی است. از دیوارهای نقش رنگ شده به سمت نقش رنگ قرمز گرفته تا بالشت های قهوه ای نقش رنگ و فرش های خاکستری یا...