وبسایت فن و هنر ایران زمین WWW.ASHWOOD.IR – WWW.WOODNEWS.IR

هکر کیست؟ نترسید! هکرها با کراکرها فرق دارند! واژهٔ هکر […]

نوشته هکر کیست؟ اولین بار در فن هنر ایران زمین پدیدار شد.

Source: فن و هنر ایران زمین