انواع مدل لمبه

در اکثر نقاط جهان لمبه از چوب کاج تهیه می شود. و در سبک روستیک و سنتی بسیار پر مصرف است.

لمبه چوب کاج روسی

لمبه چوب کاج روسی