یک روانپزشک گفت: اضطراب انرژی روانی فرد را می‌گیرد، در قضاوت و تصمیم‌گیری‌اش اختلال ایجاد می‌کند، موجب کاهش اعتماد به نفس و عزت‌نفس او می‌شود و با افزایش تحریک‌پذیری زمینه ایجاد پرخاشگری و افسردگی را در او فراهم می‌کند.
Source: سلامت